Donaties

In Tibet wordt er gezegd dat als je zelf de tijd niet hebt om te beoefenen, het goed is als je middelen beschikbaar stelt om de beoefening van anderen te ondersteunen. Dat wordt als een goede manier gezien om verdiensten te verzamelen. Verdiensten en wijsheid zijn de twee aspecten van voortgang op het pad. Alle bouw, onderhoud en activiteiten van het centrum worden mogelijk gemaakt door donaties.

Het centrum is dankbaar voor elke donatie, hoe groot of klein deze ook mag zijn. Ook maandelijkse donaties zijn mogelijk en bieden het centrum zekerheid en continuïteit. Het centrum is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt en biedt daarmee belastingvoordeel voor donateurs.

Uiteraard is het ook mogelijk om een bankoverschrijving te doen: NL62INGB0004499995 t.n.v. Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling in Hantum

Mocht u een jaaroverzicht nodig hebben van al uw schenkingen, neem contact met ons op:

Contact opnemen doneren