een bericht van de 17e Gyalwang Karmapa aangaande het corona virus

zie link van  de officiële website https://kagyuoffice.org/news/

de 17e gyalwang Karmapa Orgyen Trinley Dorje

Karma Deleg Chö Phel Ling is de zetel van Zijne Heiligheid (ZH) de 17e Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje in Nederland en staat onder zijn directe leiding. ZH de 17e Karmapa (Orgyen Trinley Dorje) is het hoofd van de 900 jaar oude Karma Kagyu school binnen Tibetaans Boeddhisme. Tot de Kagyu school behoren grote meesters zoals Marpa, Milarepa en Gampopa. Na Gampopa is de overdracht onafgebroken verder doorgegeven aan de verschillende Karmapa’s tot aan de huidige 17e Karmapa.

In de nacht van de eeuwwisseling is Zijne Heiligheid, op 14-jarige leeftijd, na zijn vlucht uit Tibet in India aangekomen, waar hij nu woont. In 2008, heeft hij zijn eerste reis naar het Westen gemaakt. Sindsdien heeft hij meerdere malen een bezoek gebracht aan Amerika en Europa. Als jonge leider (geboren in 1985) heeft ZH de Karmapa miljoenen leerlingen, verspreid over alle continenten.

ZH de Karmapa zou beschouwd kunnen worden als een traditionele innovator. Door terug te gaan naar de Sanskriet teksten van de oude overleveringen, onderzoekt hij de geldigheid van de huidige culturele overtuigingen binnen boeddhisme en introduceert veranderingen. Bijvoorbeeld het stimuleren bij zijn volgelingen van vegetarisch eten, versterken van de positie van vrouwen in kloosters en zorg dragen voor het milieu.

ZH de Karmapa leidt de jaarlijkse grote gebeden voor wereldvrede in Bodhgaya, de plek waar de Boeddha verlichting heeft bereikt. Aan deze zogeheten Monlam Chenmo, nemen elk jaar ongeveer 15.000 mensen deel.

De 16e Karmapa heeft in 1977 en 1979 een bezoek gebracht aan het centrum. De 17e Karmapa is door het centrum uitgenodigd en heeft aangegeven hier in de toekomst graag op in te willen gaan.