Geschiedenis

De groeiende belangstelling in boeddhisme van Nederlanders in de zeventiger jaren, maakte dat er behoefte was aan een leraar. ZH de 16e Karmapa zond in 1977 Lama Gawang Rinpoche als zijn regent naar Nederland. Een boerderij en land in het Friese Hantum werden beschikbaar gesteld om een centrum te bouwen. ZH de 16e Karmapa heeft Hantum tweemaal bezocht en het land gezegend. Hij deed de voorspelling dat een beoefenaar in dit centrum het niveau en realisatie van Jetsun Milarepa zal bereiken.

ZH de 16e Karmapa heeft een ijzeren staaf  in de grond geslagen om de plek van de tempel aan te wijzen en het land te zegenen. Zijne Heiligheid zei dat wij ervan verzekerd kunnen zijn dat één week beoefening in het centrum, gelijk staat aan één jaar elders.

Lama Gawang Rinpoche begon eerst met voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen van de verharde toegangsweg (Stoepawei), om de bouw van een stoepa te kunnen realiseren. De bouw van de stoepa, tempel en retraitecentrum is in 1988 begonnen. Daaraan is door vrijwilligers samen met Lama Gawang Rinpoche vier jaar hard gewerkt. Vele vrijwilligers denken met blijdschap terug aan de goede sfeer daarbij.

Onder grote belangstelling werd de stoepa officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Dongeradeel, de heer Sybesma. Het voltallige gemeentebestuur en de kerkenraad waren aanwezig. Het werd een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. De volgende dag konden ruim vijfduizend bezoekers worden ontvangen dankzij de hulp en faciliteiten die beschikbaar werden gesteld door de Gemeente Dongeradeel en enkele sportverenigingen.

Later, heeft Zijne Eminentie (ZE) Gyaltsap Rinpoche een houten phurba (dolk) in de grond geslagen ter inzegening van het land en weghalen van obstakels. In de loop der jaren is het centrum bezocht en gezegend door vele Rinpoche’s en lama’s, waaronder ZE Tai Situ Rinpoche, ZE de 3e Jamgon Kongtrul Rinpoche, ZE Sangye Nyenba, Mingyur Rinpoche, Thrangu Rinpoche, Choegon Rinpoche, Sotrul Rinpoche, Lama Namse Rinpoche en vele anderen.