Lama Gawang Rinpoche

Chödje (Heer van de Dharma) Lama Gawang Rinpoche was en blijft van onbeschrijfelijke betekenis voor het centrum en zijn leerlingen. In de 40 jaar dat hij in Nederland was, bouwde hij eigenhandig een retraitecentrum en stoepa. Hij speelde een cruciale rol in het introduceren van boeddhisme in Nederland. Op vaardige wijze begeleide hij vele leerlingen op hun pad en heeft hen ten diepste geraakt. Het centrum is een manifestatie van zijn toewijding en missie. Lama Gawang Rinpoche leeft verder in de harten van zijn vele leerlingen en zijn vingerafdrukken zijn overal in het centrum terug te vinden.

Lama Gawang Rinpoche had een zeer speciale band met alle dieren en beschikte over vaardige manieren om voor hen te zorgen. In zijn liefde, leek hij geen onderscheid te maken tussen dieren en mensen.

Lama Gawang Rinpoche stond bekend als bruggenbouwer die goede contacten onderhield met maatschappelijke organisaties zoals kerken, gemeenten, scholen enz. Zijn boodschap was eenvoudig: probeer steeds het goede en het juiste te doen vanuit mededogen met alle levende wezens. Lama Gawang Rinpoche benadrukte het belang van de religie die men van huis uit meekrijgt en vooral van het toepassen ervan in het dagelijks leven.

Ook was hij bijzonder begaan met de jeugd en drukte hen altijd op het hart een goed rolmodel te volgen en er zelf later een te worden in de maatschappij. Aan ouders gaf hij het advies hun kinderen normen en waarden bij te brengen. Zo gaf hij als voorbeeld dat het geven van gewelddadig speelgoed, hoe onschuldig dat ook lijkt, de verkeerde boodschap geeft aan kinderen. Ouderen moedigde Lama Gawang Rinpoche aan om hun opgedane levenservaring en wijsheid met de jongere generatie te delen om vrede en welzijn in Nederland te waarborgen.

Lama Gawang Rinpoche was ook een begaafde kunstenaar en creator. Hij bracht met zich mee de onschatbare kennis van het oude Tibet. Het centrum is een manifestatie van zijn vele kwaliteiten en vaardigheden. Zo was hij boeddhistisch architect, metselaar, beeldhouwer, kunstschilder, timmerman en fabriceerde hij kleden en versieringen in de mooiste brokaten en stoffen. Daarnaast was hij medicijnman en Tibetaans astroloog.

Geboren in 1928 in Oost-Tibet, is Lama Gawang Rinpoche reeds in zijn kinderjaren tot het klooster toegetreden. In 1959 vluchtte hij naar India waar hij vele jaren in een grot heeft gemediteerd. In 1976 is Lama Gawang Rinpoche op verzoek van ZH de 16e Karmapa naar Nederland gezonden om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling voor boeddhisme.

Op zaterdag 6 september 2014 is Lama Gawang Rinpoche overleden. Hij is 86 jaar oud geworden. Na zijn overlijden verkeerde Lama Gawang Rinpoche drie dagen in wat Thukdam meditatie heet. Een teken van uitzonderlijke realisatie.

De crematieplechtigheid werd bijgewoond door honderden gasten uit binnen- en buitenland en vele Karma Kagyu lama’s in Europa. De plechtigheid vond naar de wens van Lama Gawang Rinpoche in Nederland plaats en is zoveel mogelijk volgens Tibetaans Boeddhistische traditie verlopen. Een indrukwekkende en ontroerende ceremonie. De leiding van het crematorium in Goutum verleende daarbij alle medewerking.