Activiteiten in 2015

In 2015 zijn er diverse activiteiten ondernomen in het centrum en door het bestuur. Hieronder
enkele hoogtepunten.

Vlaggendrukworkshop 24-25 jan 2015

Chödje Lama Gawang Rinpoche heeft ons meegegeven hoe belangrijk en zinvol het werk van het
drukken van gebedsvlaggen is. Hij had zelf uit India houten drukblokken meegenomen met
traditionele teksten die geluk, voorspoed, vrede, harmonie, lang leven, gezondheid en verlichting
bevorderen. Elk jaar wordt er veel tijd besteed aan activiteiten die te maken met de gebedsvlaggen
in het centrum. Het begint met het knippen van de vlaggenstof, daarna worden de vlaggen gedrukt
en genaaid. Na het Tibetaans Nieuwjaar (Losar) worden de nieuwe gebedsvlaggen ceremonieel
opgehangen.

Om deze traditionele drukkunst en de kennis erover in leven te houden, is er een
vlaggendrukworkshop georganiseerd voor de Sanghaleden. De workshop was kosteloos en
toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Het was een heel goed ontvangen en de deelnemers waren
enthousiast.

Tibetaans Nieuwjaar (Losar) 19 feb 2015

Voorafgaand aan het Tibetaans Nieuwjaar is er een week lang de traditionele reinigende
ceremonieën gehouden in het centrum onder begeleiding van Lama Sögyam.

Op Losar zelf is er een bescheiden viering geweest in het centrum en op 21 feb was de Sangha
uitgenodigd om gezamenlijk de nieuwe vlaggen op te hangen en het nieuwe Tibetanse jaar feestelijk
te beginnen.

Ringu Tulku Rinpoche 17-18 april 2015

Ringu Tulku Rinpoche heeft ons vereerd met een bezoek van 2 dagen. Hij heeft ons onderricht
gegeven over Mindfulness en Mededogen. Daarnaast mochten wij een initiatie ontvangen van
Chenrezig. Deze activiteit was druk bezocht, ongeveer 50 mensen. Hiervoor was er een tent in de
tuin voor de Stoepa opgezet. Op verzoek van een aantal aspiranten, was er een mogelijkheid om
Boeddhist te worden tijdens de zogeheten toevluchtsceremonie die een nieuw begin in het leven
markeert. Dit wordt gesymboliseerd door het ontvangen van een Boeddhistische naam.

Lama Ngawang 24-26 april 2015

Lama Ngawang van het Benchen centrum (Benchen Phuntsok Ling) in Allmuthen (België) is dit jaar
teruggekomen om ons onderricht te geven in Lojung, geestestraining. Een tekst van Geshe Langri
Tangpa die uitleg geeft hoe de geest trainen in het dagelijks leven om tot ware Bodhissattva’s te
ontwikkelen. Sinds het overlijden van Chödje Lama Gawang Rinpoche en de hulp en begeleiding die
Lama Ngawang destijds samen met Lama Kunga heeft gegeven, is er een bijzondere band gesmeed
met Lama Ngawang, het Benchen Phuntsok Ling en Karma Deleg Chö Phel Ling.

Namkha Gyatso Rinpoche 5-7 juni 2015

De Ngagpa (yogi) Namkah Gyatso Rinpoche van het Nyingmapa overdracht heeft een weekend
ondericht gegeven over de tekst van Dudjom Rinpoche over ‘The Heart Nectar ofthe Saints’ en
deThuktik initiatie van Yeshe Tsogyal volgens de terma van Dudjom Rinpoche. Het was een
inspirerend weekend van alle deelnemers en een prachtige samenkomst van de twee Sangha’s: de
Rigdzin gemeenschap en de Karma Kagyu Sangha.

Nyungné 18-22 juli 2015

Gedurende het jaar, zijn er meerdere Nyungnés gehouden in het centrum. Nyungné is een
intensieve beoefening van de Duizendarmige Chenrezig waarbij er gevast en niet gesproken wordt.
Het is een beoefening die een sterk zuiverend effect heeft en die obstakels weghaalt.

Aankomst Lama Drubgyud Yeshe 22 augustus 2015

De opvolger van Chödje Lama Gawang Rinpoche en tevens zijn neef, heeft een bezoek
gebracht aan ons centrum. Hij kwam op 22 augustus aan op Schiphol en werd hartelijk ontvangen
door het bestuur en de Sangha. Hij is in totaal drie maanden gebleven. Wij hopen hem in het
voorjaar van 2016 opnieuw te mogen ontvangen.

Audiëntie ZHK in Bonn 30 augustus 2015

Een week na aankomst van lama Drubgyud Yeshe, kwam ook Zijne Heiligheid de Karmapa naar
Europa. Samen met het bestuur, is Lama Drubgyud Yeshe op een persoonlijke audiëntie bij Zijne
Heiligheid geweest in Bonn. Zijne Heiligheid heeft aangegeven de bevestiging van Lama Drubgyud
Yeshe als resident lama van Karma Deleg Chö Phel Ling in een brief te zullen zetten.

Parinirvana Chödje Lama Gawang 6 september 2015

Onder begeleiding van Lama Drubgyud Yeshe zijn er tijdens het eerste jubileum van het parinirvana
(overlijden) van Chödje Lama Gawang gebeden gehouden in de tempel. Ook werd deze
onvergetelijke dag gezamenlijk gevierd met een Aziatisch buffet.

Onderricht van Lama Drubgyud Yeshe 17-18 okt en 6-7 Nov 2015

Gedurende twee weekenden, hebben wij mogen genieten van Dharma onderricht en initiatie van
Lama Drubgyud Yeshe. Hij heeft uitleg gegeven over de Dampa Sum, de meditatie op Dorje Sempa
(Vajrasattva), Sangye Menla (Medicijnen Boeddha) en tevens heeft hij de initiatie van Sangye Menla
gegeven.

Dagelijkse ceremoniën

Naast de geplande activiteiten zijn er ook dagelijks ceremoniën in de tempel waar iedereen welkom
is om aan te sluiten. Deze betreffen de Tara Puja, Chenrezig Puja en Mahakala Puja.

Ook heeft het centrum een wekelijkse open dag. Voor de mensen die graag een keer een kijkje
willen nemen in de Stoepa en de tempel is er elke zondag de mogelijkheid om een kopje thee te
komen dringen en een rondleiding te krijgen. Voor grote groepen, is er ook een mogelijkheid om op
andere dagen te komen. Graag hiervoor vooraf te reserveren.

Uiteraard zijn ook altijd onderhoudswerkzaamheden gaande. Vrijwilligers zetten zich in om de
uiteenlopende werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om het centrum te onderhouden en om
de activiteiten te ondersteunen. Het centrum is oneindig dankbaar aan alle vrijwilligers die in 2015
en nog altijd zich blijven inzetten. De vraag naar extra handen is nog altijd groot.

Retraite

In het centrum bestaat er tevens de mogelijkheid om terug te trekken en tot bezinning te komen in
een retraite. Het centrum biedt een rust plek voor mensen van alle achtergronden.

Fondsenwerving

Stichting Karma Deleg Chö Ph el Ling is een organisatie zonder winstoogmerk, met een ANBI-status.
Het centrum is financieel afhankelijk van alle donateurs en van de inkomsten uit de activiteiten en
retraites die gehouden worden in het centrum. Alle financiële middelen worden volledig ingezet
voor de doelstelling van de stichting. Het bestuur verricht alle werkzaamheden op vrijwillige basis.
Ook worden alle onderhoudswerkzaamheden verricht op vrijwillige basis. Hiervoor wordt er slechts
kost en verblijf geboden. Bij bijzondere werkzaamheden zoals vertalen, catering e.d. wordt er
hoogstens een onkostenvergoeding geboden.