ANBI

 

Sociaal Jaarverslag 2014

Naam instelling: Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling
RSIN: 006200011

Contactgegevens
Stoepawei 4
9147 BG Hantum

Email: kagyudharmacouncilnl@gmail.com

Bestuur

Op 31 augustus 2014 is door Chödje Lama Gawang Rinpoche dit bestuur beëdigd en gezegend:

Voorzitter: Mw. K. Shehadeh
Secretaris: Dhr. H.S. Kema

Penningmeester: Mw. LA.L. Georges – de Veer
Algemeen bestuurslid: Mw. M.L.M. Delobelle
Algemeen bestuurslid: Dhr. W.H.J. van Kessel
Algemeen bestuurslid: Dhr. P. van der Lans
Algemeen bestuurslid: Dhr. P.E. Vijver

Doel volgens notariële statuten

DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN —————

Artikel 2. ——————————————-

  1. De stichting heeft ten doel: ———————-
  2. vanuit het besef dienstbaar te willen zijn voor alle levende wezens, ter vermeerdering van hun geluk. de Leer van de Boeddha, de Absolute Waarheid, te bewaren, voort te zetten en te verbreiden volgens de Kagyudpa School onder leiding van Gyalwa Karmapa en zijn gevolmachtigde in Nederland. Voornoemde doelstellinq is volkomen vrij van elk politiek oogmerk en belang ———–
  1. het bewaren van de Tibetaanse taal-, filosofie, logica, metafysica en kunst; ——————-                              alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn: —————–

Beleidsplan

Achtergrond

Stichting Karma Deleg Chö Phel Ling is opgericht om de activiteit van Zijne Heiligheid de Karmapa en
de Karma Kagyu overdracht in Nederland te ondersteunen en te vermeerderen. Het centrum werd
37 jaar geleid door Chödje Lama Gawang Rinpoche die naar Nederland gezonden is door de 16″
Karmapa in 1976.

Naast Z.H. De Karmapa, is het centrum in de loop der jaren bezocht en gezegend door vele
vooraanstaande meester zoals Tai Situ Rinpoche, Gyaltsap Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche, Sangye Nyenba Rinpoche, Choegon Rinpoche, etc.

Ook is er door Chödje Lama Gawang Rinpoche een 13-meter hoge Stoepa en een drie-jaren-retraite
centrum gebouwd.

Chödje Lama Gawang Rinpoche is op 6 september 2014 in Hantum overleden. Hij is destijds 3 dagen
lang in zittende meditatie gebleven na zijn dood, de zogeheten ‘Thukdam’. Met de zegen van Z.H. de
17e Karmapa Orgyen Trinley Dorje, is Lama Drubgyud Yeshe in augustus 2015 in Nederland gekomen
om zijn taken als spiritueel begeleider van het centrum over te nemen.

Missie:

Voor het welzijn en geluk van alle levende wezens, streeft de stichting om de leer van de Boeddha
en de overdracht van de Karma Kagyu school te behouden, voort te zetten en beschikbaar te stellen
in Nederland. De stichting staat onder de geestelijke leiding van Zijne Heiligheid de 17e Karmapa
Orgyen Trinley Dorje en zijn vertegenwoordiger in Nederland.